Bærekraftsmål

Mattrygghet (delmål 3 og 9)

Sensilist vil bidra til økt mattrygghet og mer effektiv bruk av ressurser, da metoden muliggjør en mer sensitiv påvisning av Listeria som enkelt kan implementeres i lavteknologiske miljøer globalt. Dette vil kunne redusere avhengigheten av eksterne analyser og dermed kutte ventetid og kostnader knyttet til prøveforsendelser.

Matsvinn (delmål 12 og 14)

Sensilist vil kunne bidra til redusert matsvinn gjennom en mer ansvarlig produksjon og mindre negativ miljøpåvirkning, da en mer brukervennlig/forenklet metode vil oppmuntre til økt testing og resultere i mindre matsvinn og tryggere mat.

Delmål 3 - God helse og livskvalitet

Sensilist vil forbedre mattryggheten ved å muliggjøre raskere og mer pålitelig påvisning av Listeria i matprodukter. Dette vil redusere risikoen for matbårne sykdomsutbrudd og sikre tryggere mat for samfunnet.

Delmål 9 - Industri, innovasjon og infrastruktur

Sensilist-metoden, krever verken avansert utstyr eller høy kompetanse og kan enkelt implementeres i low-tech miljøer globalt. Dette vil bidra til økt uavhengighet for fabrikker ved å eliminere behovet for ekstern testing, redusere ventetid og kostnader knyttet til prøveforsendelse.

Delmål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon

Sensilist vil redusere matavfall ved å tillate mer presis deteksjon av Listeria-nivåer i produkter. Dette vil føre til mindre kasting av trygge matvarer og bidra til en mer ansvarlig produksjon med mindre negativ miljøpåvirkning

Delmål 14 - Livet i havet

Sensilist vil styrke bærekraftig bruk av marine ressurser ved å forbedre mattryggheten og redusere matsvinn i sjømatindustrien. Ved å tilby en enklere og rimeligere analysemetode, vil Sensilist oppmuntre til økt testing, bedre produksjonsforhold og redusert forurensning av havmiljøet.

nb_NONorwegian