Selskapet

Sensilist AS er et selskap stifte 1. september 2020 av Kjeller Innovasjon og Aquatiq AS kom inn på eiersiden våren 2021.

Kjeller Innovasjon er et Innovasjonsselskap og teknologioverføringsorganisasjon (TTO) finansiert bl.a av NFR og SIVA, har ledet det kommersielle arbeidet med Sensilist gjennom et kommersialiseringsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråds FORNY-program.

Aquatiq® er en leverandør av ekspertise, prosessutstyr og hygieneløsninger til den globale næringsmiddelindustrien. Vi gjør «What it Takes» for å sikre produksjon og distribusjon av Trygg Mat for selskaper over hele verden.

Aquatiq er en markedsledende leverandørbedrift av løsninger innenfor næringsmiddelindustrien som ble startet i 1988. Kjernevirksomheten til konsernet er ekspertise og produkter innen hygiene, prosessutstyr, profesjonell rengjøring og konsulentvirksomhet. Vi dekker hele næringskjeden for å sikre trygg matproduksjon.

Utvikling

Sensilist er forsket frem og utviklet av PhD Taran Skjerdal og kolleger ved Veterinærinstittutet. Skjerdal er en stor kapasitet innen mattrygghet i internasjonal sammenheng og har høy spisskompetanse på Listeria i mat. Hun er medlem i den norske Vitenskapskomiteen for mat og miljø, leder for faggruppen for hygiene og smittestoffer og medlem av den europeiske referansefunksjon for Listeria (EURL, som myndighetenes øverste rådgivende fagutvalg) sammen med eksperter fra andre land innen EU/EØS

Metoden er produktifisert, utviklet og testet i samarbeid med ulike aktører innen matproduksjon, hygiene og mattrygghet, som deltok som partnere i kommersialiseringsprosjektet, deriblant  MOWI, Sinkaberg Hansen, Nordlaks, Nortura, Orkla og Aquatiq, samt miljøer med design-kompetanse.

Patent

Metoden er patentsøkt og så langt er patent innvilget i Norge. Søknaden er videreført gjennom PCT og søkes videregjennom den europeiske patentorganisasjonen (EPO) og i USA, Canada, Chile, Brasil, India, Kina, Australia, Singapore og Sør-Afrika. 

Erfaring og kompetanse

Våre medarbeidere har spesialkompetanse innen dette område og bidrar med fagkompetanse og kunnskap i hverdagen for å hjelpe våre kunder å løse de utfordringer som kan oppstå i forhold til Listeria.

Listeria

Listeria-bakterien er den store skrekken for alle matprodusenter, det er en jordbakterie som finnes overalt i miljøet rundt oss og som stadig “står og banker på døren”. Konsekvensene ved utbrudd av listeriose er svært alvorlige.  Listeriose hos små barn og folk med nedsatt immunforsvar kan gi alvorlig sykdom og død, i tillegg til alvorlige fosterskader og spontanaborter hos gravide. Blant de matbårne patogene bakterier gir Listeria absolutt høyest dødelighet ved utbrudd. Bedre oversikt og kontroll på listeria-bakterien i mat og produksjonsmiljø er viktighet for mattryggheten. Bedre kontroll har i tillegg stor effekt på matsvinn, i tillegg reduserte kostnader relatert til håndtering av utbrudd og konsekvensene av dette, i produsent- og forsyningskjeden og i helsevesenet.

Hurtigmetode

Sensilist er den første hurtigmetoden for presis deteksjon av Listeria monocytogenes i mat og matproduksjonsmiljø. Metoden er 200 x mer sensitiv enn dagens metoder og med mulighet for direkte kvantifisering. Dette gjør at man sammenlignet med dagens “state of the art”-løsninger med mye større nøyaktighet kan anslå matvarens reelle innehold av listeria-bakterier ved matvarens utløpsdato basert på analyser gjort på matvarens produksjonsdato og med større presisjon spore tilstedeværelsen av listeria-bakterien i et produksjonsmiljø samt effekten av bekjempelsestiltak. Metoden foregår i et lukket system og i motsetning til dagens “state of the art” -løsninger kreves det ikke avansertlaboratorieutstyr eller høykvalifisert personale. Dette gjør det mulig å analysere lokalt på produksjonsstedet fremfor i et høyteknologisk laboratorium og derigjennom spare tid og kostnader på analysen sammenlignet med dagens løsninger.

nb_NONorwegian