Podcast: SensiList: Ny teknologi for trygg mat og mindre matsvinn

Published by Svein Georg Forland on

Listeria er et stort problem for matvareindustrien. I tillegg er det veldig spesielle retningslinjer for listeria i mat i forhold til grenseverdiene. Seniorforsker ved Veterinærinstituttet og ekspert på Listeria Taran Skjerdal så et problem som måtte løses.

Gjennom forsknings- og innovasjonsprosjektet «SensiList» har hun utviklet en teknologi som gjør det mulig å detektere svært små mengder av listeria, og slik sikre både mattryggheten og redusere svinn.

Gjennom et bredt samarbeid med kolleger på Veterinærinstituttet, industrien og Kjeller Innovasjon har Skjerdal utviklet en innovativ løsning som bistår matprodusentene i deres vurdering av forsvarlige nivåer, og er 200 ganger mer sensitiv enn dagens metoder.

Men hvordan jobber man med å utvikle slike metoder og hva må til for å få et slikt produkt ut i markedet?

Taran Skjerdal er gjesten vår i denne episoden, sammen med Ann Ingeborg Wålen fra Kjeller Innovasjon.

Hør podcasten her

Categories: Blogg

nb_NONorwegian