SLIK GJØR DU:

 1. Meld inn reklamasjon (pr. e-post) til post@.
 2. Avtal evt. retur skriftlig (pr. e-post) til post@
 3. Fyll ut returskjema, dette legges ved returforsendelsen
 4. Pakk varen godt før sending. Varen skal være hel og fin, i uskadet originalemballasje, med alle vedlegg intakt.
 5. Sørg for at mottakeradressen kommer tydelig frem. Ved retur/bytte, betaler du returportoen selv.
  Ved feil, eller ødelagt vare vil selger/ ordrekontor hos Sensilist sende deg en ferdig frankert returseddel.
 6. Sørg for sporing av forsendelsen
 7. Straks varen er mottatt i retur hos oss vil vi sørge for utsendelse av erstatningsvare/ kreditering.

Last ned returskjema for bedrifter her.

BETINGELSER

For at retur skal kunne gjennomføres raskt, effektivt og korrekt ber vi deg merke deg følgende:

 • Retur kan bare skje etter skriftlig samtykke fra oss, og for kjøpers risiko og regning.
 • All retur må avtales skriftlig (pr. e-post) med selger/ ordrekontor hos Sensilist
 • Evt. reklamasjon skal meldes inn skriftlig (pr. e-post) til selger/ ordrekontor hos Sensilist, med en gang varen er mottatt, og senest neste virkedag. Se våre salgsbetingelser for utdypende info.
 • Transportskader må anmerkes ved mottak og registreres av sjåfør.
 • Varen må sendes i retur til Sensilist senest 14 dager etter meldt reklamasjon/ avtalt retur (dersom ikke annet er avtalt skriftlig med selger/ ordrekontor).
 • Du er ansvarlig for trygg retur. Pakk varen godt, og sørg for sporing.
  Varen skal være hel og fin, i uskadet originalemballasje, med alle vedlegg intakt.
  Varen skal være forsvarlig pakket for transport, emballert slik at originalemballasjen er godt beskyttet og holder seg hel, fin og uskadet.
 • Returskjema skal alltid sendes sammen med varen i retur. Kunde, ordrenummer, returårsak osv. må fylles ut.
 • Varer som returneres uten utfylt returskjema blir ikke akseptert.
 • NB! Ved mottak av retur grunnet av uavhentede pakker, forbeholder vi oss retten til å belaste deg for kostnadene, dvs retur- og ekspedisjonskostnader, samt påløpte renter og gebyr på faktura.
 • Reparasjon/ utsendelse av erstatningsvare/ kreditering, vil først foretas når varen er mottatt og kontrollert hos oss.

Returkostnader

 • Ved retur av varer som ikke skyldes reklamasjon eller feil fra Sensilist AS side dekkes fraktkostnader og forsikring av deg som kjøper.
 • Ved retur grunnet transportskade, feilplukk, holdbarhetsavvik, eller feil/ mangler ved varen vil selger/ ordrekontor hos Sensilist sende deg en ferdig frankert returseddel.
 • Avtalt retur, som ikke skyldes gyldig reklamasjon, krediteres som hovedregel med en andel av kontraktssummen fratrukket evt. returomkostninger der det hensynstas tapt bruttofortjeneste og påførte kostnader etter kontrollregning, maksimalt 70 % av salgssummen.

Retur godtas ikke hvis:

 • Varen som returneres mangler utfylt returskjema
 • Varen er påført skade hos kunde eller under returtransport
 • Produktet er spesialbestilt

Last ned returskjema for bedrifter her.

nb_NONorwegian