Listeria bakterier er fryktet fordi de kan gi alvorlige matforgiftninger når mengden blir for høy.

Sensilist er en ny og innovativ teknologi som gjør det mulig å måle svært små mengder av Listeria i mat og miljø. Metoden er så sensitiv at den gir matprodusentene mulighet til å vurdere om Listeria mengden setter mattryggheten i fare eller ikke.

Metoden kan bidra til økt bærekraft ved at en større andel av maten kan brukes samtidig som mattryggheten ivaretas.

Mindre matsvinn, tryggere mat!

Listeria et stort problem


Listeria er et stort problem for næringen.  I tillegg er det veldig spesielle retningslinjer for Listeria i mat. Det er satt grenseverdi på slutten av lagringstiden, mens analysene vanligvis gjøres av produsenten. Listeria vokser i mange matprodukter under kjølelagring og det betyr at grenseverdien, før maten sendes på markedet, må være betydelig lavere enn grenseverdien på slutten.

Sensilist broth

Sensilist er en metode for kvalitativ og kvantitativ analyse av Listeria monocytogenes helt ned til <1 cfu/g i næringsmidler, prosessvann og miljøprøver. Prøvene kan utføres av fabrikkene selv og testene gjennomføres uten avansert utstyr og personell med høy kompetanse.

Presumptiv positiv L. monocytogenes foreligger etter 24-48t. 

Testen inneholder en flytende buljong som består av selekterende forbindelser, vekstfremmere, og fargeendrings-komponenter, spesifikke for vekst av patogene Listeria bakterier. Sensilist broth differensierer sykdomsfremkallende L. monocytogenes og L. ivanovii, fra andre forekommende Listeria-arter på 24-48 timer.

Kun én buljong (Sensilist Broth) og én petriskål er nødvendig per prøve.

Telling av både Listeria monocytogenes og Listeria spp. kan gjøres etter 24 timers inkubering på skål.

Du trenger bare: svabre – blande med buljong – inkubere – les av farge

Nøkkelegenskaper – fordeler

 • Enkel og rask å bruke og avlese
 • Resultater på 24-48 timer
 • Lav deteksjonsgrense
  • Kvalitativ test: påvist/ikke påvist /25g, <0.04/g
  • Kvantitativ test: resultater ned til <1 cfu/g
 • Fargeskiftende test som er lett å tolke
 • Du trenger bare én buljongen, og én selektiv agarskål per prøve – sparer penger og arbeidstid.
 • Inkuberes på 37°C ± 1°
 • Trenger ikke fagpersoner for å utføre testene
 • Testet på kjøtt, fisk og miljøprøver (både rene og urene overflater).
 • 12 måneders holdbarhet ved oppbevaring ved 2-8°C

Metode er testet av Campden BRI og er under validering hos NordVal

Sensilist er under uttesting hos Campden BRi for validering hos NordVal i henhold til ISO 16140, som et alternativ til ISO 11290 / NMKL 136.

Patent

Metoden er patentsøkt og så langt er patent innvilget i Norge. Søknaden er videreført gjennom PCT og søkes videre gjennom den europeiske patentorganisasjonen (EPO) og i USA, Canada, Chile, Brasil, India, Kina, Australia, Singapore og Sør-Afrika.

Forpakning:

 • Buljong, 3L
 • Etikett for enkel identifikasjon av resultatet
 • MPN tabell for kvantitativ metode
 • Instruksjon for bruk

Instruksjon for bruk

Les mer og last ned her

nb_NONorwegian